Overslaan en naar de inhoud gaan

Studenten en stagiairs

Stagiairs

Conecto - stagiairs

Conecto vzw biedt een ruim aanbod aan stageplaatsen en krachtige leeromgevingen aan. Als stagiair ben je hartelijk welkom in één van onze voorzieningen. We bieden stageplaatsen in de zorg, de keuken, de poets, de administratie, de technische dienst, de animatie, de kinésitherapie, de ergotherapie en studenten in de palliatieve zorg.

Elke stagiair volgt zijn eigen leerpad en wordt op een intensieve wijze begeleid door professionals. We vertrekken steeds van de leerdoelen van de student. Er wordt tijd gemaakt voor tussentijdse evaluaties, bijsturingen en eventueel extra oefeningen waar nodig. Er is een nauwe samenwerking met de stagebegeleider en met de verschillende scholen, hogescholen, universiteit en VDAB. Na elke stageperiode krijgt de stagiair de kans om zijn of haar bevindingen over de stage met ons te delen.

Community Service Learning en het project Gentlestudent
Ben je op zoek naar een ‘sociale stage’ voor het secundair onderwijs of voor de basisschool?  Dat kan in al onze voorzieningen. We opteren voor Community Service Learning, waarbij we van de leerlingen verwachten dat ze zich goed voorbereiden op de service learning en voldoende reflectiemomenten inbouwen vóór, tijdens en na het contact met de zorgvrager. We gaan ervanuit dat onze jongeren iets te leren hebben van onze bewoners. Een eenvoudige babbel, een wandeling, een ontbijt met een bewoner, de leefwereld leren kennen van een woonzorgcentrum kan een sterke meerwaarde betekenen voor onze jongeren.  

Ook hogeschool- of universiteitsstudenten kunnen aan service learning doen. We doen dit in samenwerking met het project Gentlestudent – Age is just a state of mind. Wil je meer weten, surf naar https://gentlestudent.gent/

Leren op de werkvloer van Conecto

Samenwerking met scholen

  • Odisee - Sint-Niklaas

  • Vesalius - Sint-Niklaas

  • Sint Maarten Bovenbouw - Sint-Niklaas

  • VTSO3 - Sint-Niklaas

  • CVO LBC - NVK Sint-Niklaas